คลิกที่ภาพเพื่อชมวารสาร

คำชื้แจงเรื่องการันต์ของ อาจารย์ศิลป พีระศรี

ตกลงเขายอมคืนภาพฝีมืออาจารย์จำรัส เกียรติก้อง ที่นำมาจากห้องอาจารย์ศิลปไหม?