รวมวาทะของอาจารย์ศิลป พีระศรี

Professor Corrado Feroci

แบ่งปัน..สำหรับผู้ที่รักและศรัทธาในอาจารย์

<C7D2B7D0CDD2A8D2C3C2ECC8D4C5BB6E65772E696E6464>
ธานินทร์ สุนทรานนท์